Lai garantētu mūsu produktu drošu lietošanu, lūdzam mums ziņot par jebkādām iespējamām mūsu zāļu nevēlamām blakusparādībām.

Ziņojot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām, lūdzam norādīt:

  • savu vārdu, uzvārdu, specialitāti, iestādes nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
  • pacienta iniciāļus, vecumu, dzimumu, svaru;
  • zāļu nosaukumu, devu, lietošanas veidu un ilgumu, ārstējamo slimību;
  • informāciju par iespējamu nevēlamu blakusparādību: ilgumu (sākuma un beigu datumu) un iznākumu (slimnieks ir izveseļojies, atveseļojas, blakusparādība turpinās u.c.), vai to ir apstiprinājis ārsts; novērtēt saistību ar zāļu lietošanu (ir aizdomas, iespējama, ticama, neapšaubāma);
  • citas slimības;
  • informāciju par citām lietotajām zālēm: devām, lietošanas veidu, lietošanas ilgumu (sākuma un beigu datumus), indikācijas.

Informāciju lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: NRV@valentis.lt

 

Sirsnīgi pateicamies par sadarbību.

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes “cookies”, lai uzlabotu lietotāja pieredzi.
Uzzināt vairāk